Berlin (I)

Här följer en guide till den tyska förbundshuvudstaden Berlin…

Liksom Hamburg och Bremen, är Berlin en stadsstat dvs stadens 888km2 är ett av Tysklands 16 autonoma förbundsländer. Detta innebär att det sannolikt är en av de mest demokratiska städer i hela världen. Staden styrs genom att de 29 historiska stadsdelarna tillsammans bildat tolv sk stadsdelsområden (tyska: Bezirk) där varje stadsdelsområde har en direktvald stadsdelsfullmäktige (Bezirksverordnetenversammlung) med en av fullmäktige utsedd borgmästare (Bürgermeister) som ledare. Staden har sålunda 12 “stadsdels”-borgmästare. Deputeradekammaren eller representanthuset (Abgeordnetenhaus von Berlin) är förbundslandet Berlins parlament och lagstiftande församling. För närvarande (valet 2011) har det 149 ledamöter från 5 partier. Utöver lagstiftning och statsbudget väljer ledamöterna också Berlins regeringschef, den sk “Berlins Regerande Borgmästare” (Regierender Bürgermeister von Berlin). Berlins regering kallas för Senaten (Senat von Berlin) och består av den Regerande Borgmästaren och åtta senatorer utsedda av denne. Två av dessa senatorer tituleras också som borgmästare (Bürgermeister) i deras kapacitet som ställföreträdare eller vice regeringschefer. Det finns alltså hela tiden femton borgmästare i Berlin! Sedan juni 2001 är Berlins Regerande Borgmästare den öppet homosexuelle Klaus Wowereit (SPD). Han har den 5:e näst längsta ämbetstiden sedan överborgmästarämbetet (Oberbürgermeister), som det hette förr, inrättades 1809. Som statschef av Berlin tituleras han vanligen “Herr Ministerpresident” (Ministerpräsident) och detta ger honom automatiskt säte i det federala överhuset, Förbundsrådet (Bundesrat). 1991 återupprättades Berlins status som Tysklands huvudstad (Bundeshauptstadt) och sedan 1999 sitter också den tyska förbundsrepublikens parlament* (Bundestag) och regering (Bundesregierung) i Berlin. I palatset Belle Vue i centrala Berlin bor Tysklands statschef, den tyska förbundspresidenten (Bundespräsident) Joachim Gauck.

Denna stadsstat har, trots att den är till ytan Tysklands största stad, knappt 4,5 miljoner innevånare, därmed innehar i genomsnitt var 900:e innevånare ett politiskt ämbete i Berlins styrelseskick.

Nästa sida